top of page

What People

Are Saying

sertifikat - danijel milosevic.jpg
sertifikat - ana kosovac.jpg

"Ljiljanin kurs mi je zaista otvorio oči kako se treba ponašati, šta je bonton, a šta je protokol.

Najveće otkriće mi je bilo to kakve se sve suptilne neverbalne igre moći i poštovanja odigravaju pred nama u samim pokretima, a da toga nismo ni svesni.  

Svakom ko se ozbiljno bavi biznisom i želi da prezentuje sebe u jakom maniru, preporučio bih ovu obuku!"

Danijel Milošević

Copywriter

„Znanje je kao novac.
Što ga više imaš, više ti treba.“

"U današnje vreme amaterizma i različitih “učitelja života”, na seminaru koji organizuje Ljiljana dobijate profesionalnu, interesantnu i korisnu edukaciju, koja stvarno može da vam poboljša snalaženje u poslovnom okruženju.

Lepo se provedete, rešavate interesantne zadatke, umorite se i zabavite, a dobijete i sertifikat! Obećavam svima koji se odluče za učešće na seminaru jedan kvalitetno proveden dan, a Ljilji Milanović želim da nastavi sa poboljšavanjem poslovnih veština svojih polaznika."

Ana Kosovac

bottom of page