top of page
poslovni protokol.jpg

Radionice:


Poslovni bonton - kako da savladate ličnu diplomatiju?

Pravila oblačenja u biznisu


Gastrobonton


Uloga poklona u biznisu


Internacionalni biznis maniri

Kako da organizujete događaj koji će se prepričavati?

Kako postati nezamenljiv office manager?

Teme:

Poslovni sastanak/pregovori

Oficijalno potpisivanje Ugovora

Organizacija događaja

Black tie

Uticaji rukovanja

Predstavljanje

Značaj neverbalne komunikcaije

Poslovna komunikacija

Poslovna korespodencija

MNG-logo-original (002).png
bottom of page